Zasada działania klimatyzatora.

Główna zasada działania klimatyzatora sprowadza się do jednej rzeczy: pobrać energię w jednym miejscu i oddać ją w innym.
Proces ten wymaga jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz miedzianych rur do połączenia obu tych urządzeń. Przez rury przepływa czynnik chłodniczy, który pobiera energię z jednej jednostki i oddaje ją w drugiej.

Chłodzenie

1. Jednostka wewnętrzna
Wentylator wywiewa gorące powietrze na wymiennik ciepła, przez który płynie zimny czynnik chłodniczy. Zimny czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza i do pomieszczenia wywiewane jest ochłodzone powietrze.

2. Miedziane rury
Czynnik chłodniczy krąży w rurach między jednostkami przenosząc ciepło z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej.

3. Jednostka zewnętrzna
Poprzez sprężenie czynnik chłodniczy w stanie gazowym zostaje ogrzany i zwiększa się jego punkt wrzenia. W jednostce zewnętrznej ciepło uzyskane w wyniku sprężenia zostaje oddane do powietrza na zewnątrz za pomocą wentylatora, który wywiewa powietrze na wymiennik ciepła.

4. Czynnik chłodniczy
Ciekły czynnik chłodniczy wraca do jednostki wewnętrznej.

5.Jednostka wewnętrzna
W jednostce wewnętrznej czynnik chłodniczy jest rozprężany, co umożliwia mu pobranie ciepła z powietrza w pomieszczeniu.

Kategorie: Poradnik